Troli Anda

Soalan? Hubungi kami +60 7559 1153

Syarat Perkhidmatan

Selamat datang ke Ketogrocer.my. Terma dan syarat ini (โ€œTermaโ€) mengawal penggunaan tapak web kami dan produk serta perkhidmatan yang kami tawarkan.

Penerimaan Terma

Dengan mengakses atau menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, sila jangan gunakan tapak web kami.

Penggunaan Laman Web Kami

Anda boleh menggunakan laman web kami untuk tujuan peribadi dan bukan komersial sahaja. Anda tidak boleh menggunakan laman web kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan, atau dengan cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

Harta Intelek

Semua kandungan di laman web kami, termasuk teks, grafik, logo, imej dan perisian, adalah hak milik Ketogrocer.my atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengedar, atau memaparkan sebarang kandungan di tapak web kami tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

Pesanan Produk

Semua pesanan untuk produk di laman web kami adalah tertakluk kepada penerimaan kami. Kami berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan pada bila-bila masa, atas sebarang sebab.

Harga dan Pembayaran

Semua harga yang disenaraikan di laman web kami adalah dalam Ringgit Malaysia (MYR) dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Pembayaran untuk pesanan boleh dibuat dengan kad kredit, kad debit atau kaedah pembayaran lain yang ditawarkan di tapak web kami.

Pemulangan dan Bayaran Balik

Kami menerima pemulangan dan menawarkan bayaran balik untuk produk yang rosak atau rosak. Sila rujuk Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik kami untuk maklumat lanjut.

Had Liabiliti

Dalam apa jua keadaan, Ketogrocer.my atau pegawai, pengarah, pekerja, atau sekutunya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web atau produk kami oleh anda.

Perubahan kepada Syarat ini

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai Terma ini pada bila-bila masa. Kami menggalakkan anda menyemak Terma ini secara berkala untuk sebarang perubahan.

Undang-undang yang Mentadbir

Terma ini dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami di [email protected].

Buka sembang
1
Imbas kod
Hello ๐Ÿ‘‹
Bolehkah kami membantu anda?